paiviruippo

Kansalainen lopeta itsesi syyttäminen ja syyllistäminen

  • Vuosi 2017
    Vuosi 2017
  • Vuosi 2011
    Vuosi 2011

Lähes kaikista suurista ongelmista yhteiskunnassa ovat vastuussa maamme valta- ja rahaeliitit.
 
Vika on siis suurilta osin maamme päättäjissä ja maassa tehdyssä politiikassa.

 
-----------------------------
 
Esim. 1990-luvun lama ja viimeksi ollut 9 vuoden taantuma (2008-2017) Suomessa olivat huonon ja tietoisesti väärän politiikan seurausta.
 
Suomessa tehtiin 11 000 - 14 500 itsemurhaa 1990-luvun laman takia.
 
Useita kymmeniätuhansia ihmisiä sairastui vakavasti ja myös kuoli ennenaikaisesti laman johdosta.
 
Traumat siirtyvät sukupolvilta toisille.
 
Valtava määrä lapsia ja nuoria sai huonot lähtökohdat elämälleen laman ja viimeisimmän taantuman johdosta.

 
----------------------------
 
Päättäjät haukkuivat ja haukkuvat kansaa, vaan eivät ota itse vastuuta tekemistään virheistä ja varakkaita hyysäävästä politiikasta.
 
Miksi valtion rahat eivät riitä?
 
Vastaus on tässä:
 
Porvarit tekivät ja tekevät
 
• 1990-luku: Tulonsiirtoja varakkaille eri keinoin, köyhien määrä ja ongelmat lisääntyvät
• 2000-luku: Tulonsiirtoja varakkaille eri keinoin, köyhien määrä ja ongelmat lisääntyvät.
• 2010-luku: Tulonsiirtoja varakkaille eri keinoin, köyhien määrä ja ongelmat lisääntyvät.
 
Vuosikymmenestä toiseen tätä jatketaan ja näistä toimista seuraavat velat maksatetaan aina pienituloisilla ja tavis-kansalla.
 
Vain tyhmä ihminen suostuu enää poliitikkojen sekä valta- ja rahaeliittien haukuttavaksi ja syylliseksi maan johdon tekemiin virheisiin.
 
----------------------------
 
Nyt kansaa on syytetty vihapuheesta. Vihapuhe on seurausta maassa tehdystä politiikasta. Vihapuheen kohde on väärä. Viha tulee kohdistaa maahanmuuttajien sijaan maan päättäjiin ja maamme valta- ja rahaeliitteihin. Vihapuheesta: “On parempi, että ihmiset puhuvat. Hiljaisuus on vaarallisempaa.”
 
----------------------------

 
Joka 10. kuolema ( = 2 700 kuolemaa joka ikinen vuosi) on tarpeeton Suomessa. Tarpeeton siksi, että se olisi voitu välttää lääketieteen keinoin, puuttumalla köyhyyteen, eriarvoisuuteen ja palvelujärjestelmän raja-aitoihin = mm. hoidon puutteeseen.
 
Suomessa kuolee lisäksi vuosittain 1 700 henkeä virallisesti hoitovirheeseen.
 
----------------------------
 
Joka 4. työikäinen suomalainen kärsii työuupumuksesta.
 
Pitkäaikainen stressi on riskitekijä monille psyykkisille ja fyysisille sairauksille.
 
Monen syövän ja sydänkohtauksen taustalta löytyy katkeamaton stressi.

 

Sydäninfarktin eli sepelvaltimotautiin kuolee yli 10 000 suomalaista vuosittain.


Aivoverenkiertohäiriöihin kuolee vuosittain Suomessa n. 4 500 henkilöä.

 
Joka vuosi noin 24 000 potilasta sairastuu aivoverenkiertohäiriöön. Näistä noin 17 000 on aivoinfarkteja. Neljäsosa sairastuneista on työikäisiä. 2 500 potilaalla aivoinfarkti uusiutuu vuoden sisällä.
 
Työikäisistä suomalaisista 15 % syö kipu- tai masennuslääkkeitä jaksaakseen elää arkeaan.
 
Työikäisistä suomalaisista 1,9 miljoonalla, eli yli puolella työikäisistä, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma.
 
Noin 10 000 työikäistä (15-64 v) kuolee joka vuosi Suomessa.

25 % miehistä kuolee ennen eläkeikää Suomessa.


Entä jos tämä luku eli työikäiset kuolleet kaikista kuolleista on vain 5-10 % useimmissa muissa maissa, kun se on Suomessa 15-25 %?
 
-----------------------------

 
Muistisairauksia Suomessa sairastaa n. 193 000 henkilöä ja näistä Alzheimeria n. 70 %. Vuosittain todetaan n. 14 500 uutta tapausta. Muistisairaista kolmannes on myös masentuneita. Unen puutteen ja Alzheimerin välillä on selvä yhteys. Liian vähäinen unen saanti voi alkaa jo lapsuudessa. Nuorimmat Alzheimeriin sairastuneet ovat 30-vuotiaita. Aivojen on saatava palautua rauhassa kaikesta tapahtuneesta, kiireestä ja stressistä. Stressi lisää riskiä sairastua Alzheimeriin.
 
Aivo­vamman saa Suomessa vuo­sittain 35 000 ih­mistä ja aivo­vam­mojen jälki­ti­loista kär­sii 100 000 – 250 000 suoma­laista.
 
II-tyypin diabetesta sairastaa n. 500 000, joista puolet tietämättään. Tämän arvellaan kaksinkertaistuvan seuraavan 10 vuoden aikana.
 
I-tyypin diabeetikkoja on n. 50 000 ja vuosittain uusia tapauksia todetaan n. 600.
 
Osteoporoosia (luukatoa) sairastaa 400 000 ihmistä ja osteopeniaa 400 000 eli yhteensä lähes 20 % kansasta omaa heikon luuston. Myös lapsilla on todettu osteoporoosia ja jopa riisitautia Suomessa.
 
Miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine.
 
500 000 suomalaista käyttää verenpainelääkkeitä.
 
Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien määrä on lähes kolminkertaistunut Suomessa 10 vuoden aikana. Kilpirauhashormonin myyntitilastojen perusteella vajaatoimintaa sairastaa 250 000 suomalaista, 5 % väestöstä. Lisäksi moni sairastaa tautia tietämättään. Ruotsissa esitetyn väitteen mukaan kilpirauhasen vajaatoiminta saattaa koskettaa jopa 10 % väestöstä.
 
------------------------------
 
Suomessa aikuisista joka toinen on ylipainoinen. Joka kymmenes 3-vuotias suomalaislapsi on ylipainoinen. 5-vuotiaista ylipainoisia on jo joka kuudes, kouluikäisistä jo joka neljäs. Lihominen on vakava yhteiskunnallinen ongelma ja sen malli tulee Yhdysvalloista, kuten monen muunkin yhteiskunnallisesti suuren länsimaisen ongelman malli on peräisin juuri sieltä.
 
------------------------------

 
8 viime vuoden aikana nuorten naisten psykoosilääkkeiden käyttö kasvoi 63 % Suomessa. Miehillä kasvu oli 45 %. Psykoosilääkkeitä käytetään myös ahdistukseen.
 
Suomalaislapset käyttävät yhä enemmän psykoosilääkkeitä. Käyttö on kasvanut tasaisesti viimeksi kuluneiden 8 vuoden aikana.
 
20–25 % suomalaisista aikuisista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä.
 
Yli miljoona suomalaista sairastuu elämänsä aikana masennukseen.
 
Suomessa on puoli miljoonaa masennuspotilasta, joista vain joka 4. saa laadukasta hoitoa.
 
Vuonna 2016 masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle joutui 8 suomalaista päivässä.
 
Vakavassa masennuksessa kuolleisuusprosentti on n. 20 %.
 
Ylivoimaisesti masennuksen suurin syy on kapitalistinen kilpailuyhteiskunta, jossa voittaja niin sanotusti vie kaiken. Ihmisestä on tullut pelkkä pelinappula. Ennen työ oli ihmistä varten, eikä toisinpäin.
 
----------------------------------
 
Kun yhteiskunta tehdään politiikalla sairaaksi, niin tietenkin ihmiset sairastuvat.
 
Suomessa köyhimmän ja varakkaimman kansanosan välinen terveyskuilu kasvaa. Eikä vain terveyskuilu, vaan myös elinaika.
 
Köyhä mies kuolee Suomessa jopa 10-18 vuotta aiemmin kuin rahakas mies ja köyhä nainen kuolee vähintään 5-6 vuotta aiemmin kuin rahakas nainen.
 
Mielenterveysongelmista kärsivät miehet kuolevat 20 vuotta aiemmin kuin muut suomalaiset. Naisilla ero on 15 vuotta. Luvut ovat Suomessa huomattavasti suuremmat kuin muissa länsimaissa.
 
Raha- ja valtaeliittien ylisuuret palkat, isot eläkkeet ja liian monet eläkevuodet on varastettu ja riistetty tavallisten kansalaisten elämistä.

 
------------------------------
 
Hyvin yleisiä syitä sille, että ihmiset sairastuvat vakavasti fyysisesti tai henkisesti ovat pakkotahtinen yhteiskuntamme, koko ajan kasvavat vaatimukset, jatkuva kiire sekä eri asioista johtuva alituinen stressi (mm. pienituloisuus ja köyhyys, työ ja tulojen epävarmuus).
 
Sen lisäksi, että nämä asiat aiheuttavat suunnattomasti kärsimystä ihmisille, niin tämä kaikki tulee erittäin kalliiksi yhteiskunnalle.
 
-------------------------------
 
Joka ikinen päivä Suomessa jää yli 50 työikäistä ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle.
 
Joka päivä jää 5 nuorta työkyvyttömyyseläkkeelle ja näistä 3 ei ole koskaan ehtinyt edes työelämään.
 
------------------------------
 
Vähintään 100 000 suomalaista kiusataan työpaikalla jatkuvasti ja toistuvasti.
 
Joka kymmenes peruskoululainen kärsii jatkuvasta kiusaamisesta.
 
----------------------------
 
Työssäkäyviä köyhiä on Suomessa arviolta jo yli puoli miljoonaa. Luku kasvaa koko ajan. Palkan on riitettävä elämiseen, kuten eläkkeenkin.
 
Jos työnantaja ei pysty maksamaan sellaista palkkaa, jolla tulee toimeen, niin sitä työnantajaa ja työpaikkaa ei Suomessa tarvita.

 
Ihminen haluaa tehdä työnsä rauhassa, hyvin, kunnolla ja se työnantaja, joka ei tätä mahdollista on PASKA työnantaja.
 
------------------------------
 
90 % fyysisistä sairauksista on jollain tavalla stressin aiheuttamia.
 
Stressin on arvioitu vaikuttavan jopa 60 prosenttiin ihmisen sairauksista.

 
Liikaa vauhtia, kiirettä, vaativuutta ja stressiä elämässä sekä yhteiskunnassamme aiheuttavat sen, että ihmiset joutuvat ohittamaan tunteensa, tapahtumat ja kokemukset eli aivot eivät ehdi tuntea tunteita ja käsitellä asioita niin kuin ne tulisi tuntea, kokea ja käsitellä.
 
Stressi, kiire, liikaa ongelmia, asioita ja ihmisiä elämässä, aivojen palautumisen vähyys, huolet, talousvaikeudet, köyhyys, vähäinen uni ja etenkin se, että meidät pakotetaan elämään väärin, sairastuttavat valtavia määriä ihmisiä niin henkisesti kuin fyysisestikin.
 
-----------------------------
 
Suomessa maksuhäiriöisiä henkilöitä oli yhteensä 373 100 vuoden 2016 lopussa, mikä on 3 100 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Luku kasvaa joka vuosi.
 
Vuosi vuodelta Suomessa yhä useampi suomalainen elää köyhyydessä ja myös luottotietonsa menettäneenä.
 
-----------------------------
 
Joka toinen päivä yli 65-vuotias suomalainen tekee itsemurhan eli joka vuosi n. 185 eläkeläistä kuolee oman käden kautta.
 
Neljännes eli 25 % eli 450 000 eläkeläisistä elää köyhyysrajan alapuolella Suomessa.
 
Maassa on 200 000 takuueläkeläistä, joiden takuueläke on noin 740 euroa.
 
Leipäjonojen asiakkaista noin 40 % on eläkeikäisiä.
 
Suomessa on jo köyhiä eläkeläisiä eniten koko Länsi-Euroopan alueella suhteutettuna asukaslukuun.
 
---------------------------------
 
Joka ikinen vuosi n. 300 nuorta aikuista (20-29 v) tekee itsemurhan Suomessa.

 
Joka vuosi n. 250 nuorta (15–24 v) tappaa itsensä Suomessa.
 
Itsemurha on Suomessa yleisin 15–29-vuotiaiden kuolinsyy.
 
Suomessa tehdään joka vuosi jopa 40 000 itsemurhayritystä (yli 100 itsemurhayritystä/pv), joista vajaat 800 päätyy kuolemaan.
 
Jokainen itsemurha traumatisoi useita itsemurhan tehneen läheisiä.
 
---------------------------------
 
Yhteiskunnassa tehdyn politiikan vaikutukset näkyvät kansalaisten mielenterveys- ja päihdeongelmissa.
 
Ihmiset juovat ja käyttävät huumeita ahdistukseensa, pahoinvointiinsa, turruttaakseen tunteensa ja tietoisuuden, kestääkseen tämän porvarihelvetin, unohtaakseen hetkeksi paineet, kiireen ja stressin, nollatakseen vittumaiset työpäivät, jotka eivät muuksi muutu, unohtaakseen edes hetkeksi rahan niukkuuden kotona ja perheessä, rentoutuakseen edes joskus, jaksaakseen arkea, perhettä, lähimmäisiä ja kavereita, unohtaakseen tulevaisuuden paineet, joita riittää, paetakseen pois markkinatalous-oksennuksesta ja sen jatkuvista vaatimuksista olla enemmän, tehdä enemmän, olla tehokkaampi, jne.
 
Alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuolee nyt Suomessa 2 000 ihmistä/vuosi.
 
Suomessa 65 000-70 000 lasta elää perheissä, joissa ainakin toisella vanhemmalla on todettu vakava päihdeongelma.
 
----------------------------
 
Ihmisten hyvinvointi perustuu voimakkaasti taloudelliseen tilanteeseen. Taloudelliset ongelmat kiristävät ihmisiä ja alentavat hyvinvointia paljon enemmän kuin osataan edes ajatella. Köyhyys, työttömyys ja yhteiskunnasta syrjäyttäminen sairastuttavat ja tappavat.

----------------------------

Suomalaiset ovat sairas kansa, vaikka toisin annetaan ymmärtää.
 
Mitä enemmän Suomi matkii USAa, niin sitä sairaammaksi vaan kansa tulee, terveyserot kasvavat entisestään ja kansalaisten elinaika lyhenee.

 
Kuolinsyytilasto 2015
 
http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2015/ksyyt_2015_2016-12-30_kat_001_fi....
 
 
Kuinka paljon suomalaiset sairastavat
 
https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/on-vaikeaa-tietaa-kuinka-...
 
 
Suomalaisten sairastavuustilasto 2005-2009
 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90835/URN_ISBN_978-952-245-...
 
 
THL:n sairastavuusindeksi
 
THLn sairastavuusindeksi kuvaa suomalaisten kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon.
 
http://www.terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/
 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Se on hyvä, Päivi, että patistelet inehmoita otsikon maitseiin jutskiin, vaikka niin sadomasokistinen en ole koskaan ollutkaan, että olisin itseäni syyllistänyt joidenkin lantaa puhuvien tyhjäpäiden ja idioottien (poliitikot) tekosista.

Valitettavaa on, että vaihtuvuus eduskunnassa on niin vähäistä, ja melkein samat naamat aina uudestaan ja uudestaan äänestetään töpeksimään maan asiat perseelleen...Joten kyllä kansassakin jotain vikaa löytyy, lieköhän se edellä mainitsemaani sadomasokismia. Ihmiset näyttävät tykkäävän ,kun jatkuvasti kepitetetään ja rääkätään.

Käyttäjän MarttiHaverinen kuva
Martti Haverinen

Syyllisyydentunne (ts. syntinen) on välttämätöntä yksilön hallinnalle. Syy- ja ansaitsemisperusteinen sosiaaliturva, sosiaaliturvan yhteyteen rakennettu kontrolli yms. ovat hallinnan muotoja, joilla ihmisiä ohjataan eri tasoilla.

Terveyspalveluista ja -laitoksista on tullut syyllistämislaitoksia ja antavat aseita alistamiseen ja syrjintään ihmisyhteisöissä (savuttomat työpaikat esim.). Niiden ideologia samalla antaa fiskaaleille oikeuden kurjistaa heikompi aines rankaisemalla valmisteveroilla.

Siis meillä on järjestelmä, joka siirtää ongelmat yksilötasolle, kääntää ihmiset toisiaan vastaan sen sijaan, että kiinnittäisivät huomionsa ympäristöön, rakenteisiin ja elämäntavan tuomiin ongelmiin.

Käyttäjän paiviruippo kuva
Päivi Ruippo

Elämässä on kyse siitä, että ihminen erottaa oikean ja väärän toisistaan sekä siitä, että muistaa oikeudenmukaisuuden kaikissa asioissa.

Kun ihminen tekee väärin tai vääryyttä, niin hän on vastuussa siitä ja sen mahdollisista seurauksista ja hänen tulee kantaa vastuunsa.

Elämän tarkoitus on muutoksessa koko ajan kuten on elämäkin.

Toimituksen poiminnat